Renowned Speakers

Miroslav Ryska

Miroslav Ryska

Quinta-Analytica, , Czech Republic

Renat Khatmulin

Renat Khatmulin

Middle georgia university , USA

Shengxi Jin

Shengxi Jin

Labs-Mart Inc., , Canada

Scott A Young

Scott A Young

Protein biochemist The Dow Chemical Company , USA

Yuhui (Henry) Zhao

Yuhui (Henry) Zhao

Epcor Water Canada, , Canada

Roger M Leblanc

Roger M Leblanc

University of miami , USA

Eduard Rogatsky

Eduard Rogatsky

Yeshiva University , USA

Alexander a. kamnev

Alexander a. kamnev

Russia academy of sciences , Russia